ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Επενδύουμε συνεχώς σε αρτιότερο εξοπλισμό και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις ώστε να εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα προϊόντων, αποτελεσματική διακίνηση και κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών μας

Ψυγεία και Αποθηκευτικοί Χώροι

Συσκευασίες

Μεταφορά και Διακίνηση

Ψυγεία Μακεδονίας Α.Ε.