ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

We are allways investing in advanced equipment and upgraded facilities in order to ensure highest quality of products, efficient distribution and meeting our customers’ demands

Refrigeration and Warehousing Facilities

Packaging

Transport & Distribution

Psigia Makedonias S.A. (refrigerated warehousing facilities)