ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας
Καταστήματα 7-8-9-10-11
Τηλ: 2721027354 & 2721027334
Φαξ: 2721087732

ΒΕΡΟΙΑ

“ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ A.E.”
6,5 χλμ. Βέροιας – Νάσουσας
Τηλ: 2331093222
Φαξ: 2331093600