ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

The company “VASILIOS PAN. SIAMPIS & Co.” distributes fresh fruit and vegetables throughout GREECE supplying the Vegetable Markets in Athens and Thessaloniki.

Besides Greece the company exports products to Russia, Bulgaria, Albania, Romania and Cyprus.

NEED TO IMPORT FRESH GREEK FRUIT AND VEGETABLES IN YOUR COUNTRY?